ആപ്പിളിന്റെ കുരു സയനൈഡിനു തുല്യം. ആപ്പിളിന്റെ കുരു ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാം

Loading...

ദിവസേന ഓരോ ആപ്പിള്‍ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് എന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ കേള്‍ക്കുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ അതേ ആപ്പിള്‍ തന്നെ മരണ കാരണവുമായാലോ. ആപ്പിളിന്‍റെ കാമ്പിലും കുരുവിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ മരണകാരണമായേക്കാമെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

ആപ്പിളിന്‍റെ കാമ്പിലും കുരുവിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകള്‍ സയനൈഡിന്‍റെ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്നാണ് പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നായ അമിഗ്‍ഡലിന്‍ ശരീരത്തിലെ ചില പ്രത്യേക ബാക്ടീരിയകളുമായി ചേര്‍ന്ന് സയനൈഡായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കാം.

ഒരു ഗ്രാം ആപ്പിള്‍ കുരുവില്‍ 3 മില്ലി ഗ്രാം അമിഗ്‍ഡലിന്‍ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. 0.7 ഗ്രാമാണ് ഒരു കുരുവിന്‍റെ ഭാരം. അതിനാല്‍ത്തന്നെ വളരെ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ മനപൂര്‍വമായി ഇവ ചവച്ചരച്ച് കഴിച്ചാലേ ഗുരുതരമാവൂ.

Loading...

ആപ്പിളില്‍ മാത്രമല്ല പീച്ച്, ആപ്രിക്കോട്ട്, ആല്‍മണ്ട് എന്നിവയിലും ഈ പദാര്‍ത്ഥമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ അമിഗ്‍ഡലിന്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ആപ്പിളിലും കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഈ പദാര്‍ത്ഥമുള്ളൂ എങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികളിലും ശരീര ഭാരം കുറഞ്ഞവരിലും കൂടിയ അളവില്‍ അമിഗ്‍ഡലിന്‍ എത്തുന്നത് മരണ കാരണമാവും.

ആപ്പിളിന്‍റെ കുരു വിഴുങ്ങിപ്പോയതു കൊണ്ടോ ഒന്നേ രണ്ടോ കുരുക്കള്‍ ചവച്ച് ഇറക്കിയതു കൊണ്ടോ മരണം സംഭവിക്കില്ല. കുറഞ്ഞ അളവില്‍ സയനൈഡിനെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുണ്ട്. 0.68 മില്ലി ഗ്രാം സയനൈഡാണ് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ജീവഹാനിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. എന്നാല്‍ വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങളിലും കുട്ടികളിലും രോഗികളിലും ഇത് കുറഞ്ഞ അളവില്‍ മതിയാകും.

Loading...