ശ്വാസകോശത്തിലെ എല്ലാവിധ കറകളും പുറത്തു കളയാം . വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട്

Loading...

നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബൺഡയോക്സയിടും മറ്റും മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ശ്വാസ കോശത്തെ വിഷമയമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു. പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. പലതരം ശ്വാസകോശരോഗങ്ങള്‍ക്കും ക്യാന്‍സറിനും വരെ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വെറും മൂന്നു ദിവസംകൊണ്ട് ശ്വാസകോശം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് സഹായകരമായ 8 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം

Loading...

Loading...